Cho thuê xe

Xe du lịch 45 chỗ

 • Cho thuê xe 45 chỗ

  Cho thuê xe 45 chỗ

  Hiệu:

  HYUNDAI AERO SPACE

  Giá từ:

  Theo chương trình

  Phụ trội giờ:

  250.000đ

  Phụ trội Km:

  12.000.000đ

TOUR DU LỊCH NỔI BẬT