Cho thuê xe

 • Cho thuê xe 4 chỗ tại Sài Gòn

  Cho thuê xe 4 chỗ tại Sài Gòn

  Hiệu:

  Civic - Camry - Altis

  Giá từ:

  Theo chương trình

  Phụ trội giờ:

  50.000đ

  Phụ trội Km:

  8.000đ

 • Cho thuê xe 7 chỗ

  Cho thuê xe 7 chỗ

  Hiệu:

  inova

  Giá từ:

  Theo chương trình

  Phụ trội giờ:

  70.000đ

  Phụ trội Km:

  9.000đ

 • Cho thuê xe 16 chỗ

  Cho thuê xe 16 chỗ

  Hiệu:

  Mercedes-Benz

  Giá từ:

  Theo chương trình

  Phụ trội giờ:

  100.000đ

  Phụ trội Km:

  10.000đ

 • Cho thuê xe 24 chỗ

  Cho thuê xe 24 chỗ

  Hiệu:

  County

  Giá từ:

  Theo chương trình

  Phụ trội giờ:

  200.000đ

  Phụ trội Km:

  12.000đ

 • Cho thuê xe 30 chỗ

  Cho thuê xe 30 chỗ

  Hiệu:

  Hyundai County

  Giá từ:

  Theo chương trình

  Phụ trội giờ:

  200.000đ

  Phụ trội Km:

  12.000đ

 • Cho thuê xe 45 chỗ

  Cho thuê xe 45 chỗ

  Hiệu:

  HYUNDAI AERO SPACE

  Giá từ:

  Theo chương trình

  Phụ trội giờ:

  250.000đ

  Phụ trội Km:

  12.000.000đ

TOUR DU LỊCH NỔI BẬT